Božični koncert

Praznik Jezusovega rojstva je za vsakega kristjana priložnost, da se odpre in dovoli, da se Bog rodi v njegovem srcu ter tako utrdi in poglobi svojo vero.

Sporočilu božičnega praznika se v Dom sv. Lenarta vsako leto pridružujemo z že tradicionalnim božičnim koncertom na katerem se nam je letos predstavil Oktet sv. Peter iz Malečnika, kjer ima zborovsko petje bogato tradicijo. Ob moškem pevskem zboru KD France Marolt Malečnik je ves čas delovala tudi manjša zasedba - od kvarteta do okteta. V sedanji zasedbi delujejo kot oktet tretje leto, od marca 2017, pod vodstvom ga. Marije Duh. Prepevajo ob različnih priložnostih: ob prireditvah v kraju. Pevcem se je pridružila tudi dramska skupina, ki je uprizorila skeč z naslovom V čakalnici.

Slovenski skavti adventni čas v naši domovini že 28 let bogatijo s sporočilom Luči miru iz Betlehema. Skavti iz Slovenskih goric vestno skrbijo, da pride Luč miru iz Betlehema v čim več domov in ustanov. V Domu sv. Lenarta smo veseli, da vsako leto poskrbijo tudi za nas, da bi nas lučka v teh prazničnih dneh povezovala in grela v dobroti in medsebojnem razumevanju.  

Z dobrimi praznični željami je stanovalce nagovoril tudi direktor Doma sv. Lenarta.