Klasično institucionalno varstvo za starejše nad 65 let

V Domu sv. Lenarta so stanovalcem na voljo enoposteljne in dvoposteljne sobe z lastno kopalnico in sanitariji in so tipsko opremljene. Individualna kopalnica omogoča stanovalcu zasebnost in pripomore k ohranjanju dostojanstva in zasebnosti. V kopalnici je nameščena prha z naklonskim talnim odtokom. Za večjo varnost so nameščena držala in kopalnični stoli. Nekatere sobe imajo tudi balkon.

Vsaka soba ima možnost CATV, telefonskega in internetnega priključka. Stanovalcem je v vsakem nadstropju na voljo pet skupnih prostorov s kuhinjo in TV sprejemnikom.

Storitev obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Za namestitev v Dom sv. Lenarta lahko zaprosijo:

 • državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju R Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v R Sloveniji in so stari nad 65 let,
 • osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje; osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami; osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami ter osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč ali nadzor.

Dokumente za sprejem v naš dom dobite tukaj:

 • prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (povezava)
 • prošnja za odpust (povezava)
 • pooblastilo zastopniku (povezava)
 • zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni (povezava)
 • overjena izjava (do)plačnika (povezava)

Navedeno dokumentacijo mora predložiti prosilec pred sprejemom v Dom. Komisija obravnava le popolne vloge. V kolikor vloga ni popolna, jo je potrebno dopolniti.

V Domu sv. Lenarta se zavedamo, da za starostnika pomeni vselitev v dom za starejše veliko spremembo v načinu življenja, saj prihaja v novo okolje, med neznane ljudi z drugačnimi navadami in potrebami, kot jih je bil navajen do sedaj. Zato prosilca, njegove svojce ali skrbnike že pred sprejemom seznanimo o načinu življenja v Domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča, povabimo na razgovor in ogled Doma. Z namenom, da mu Dom in način življenja v njem čimbolj predstavimo in približamo, da ugotovimo, kakšne so njegove želje in potrebe po socialni in zdravstveni oskrbi in negi. Skupaj s prosilcem, glede na njegove želje in potrebe, iščemo primerno namestitev.

Ob sprejemu v Dom je potrebno predložiti:

 • osebne dokumente (osebno izkaznico, davčno številko)
 • zdravstveno kartico z urejenim prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem
 • zdravstveni karton
 • ortopedske pripomočke, ki jih stanovalec uporablja
 • zdravila in inkontinenčni material (plenice,vložki)

Ob vselitvi v Dom stanovalec prinese s seboj udobno in pralno obleko ter obutev, ki jo v domu označimo, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad in na katere je navezan. Da bi v sobah zagotovili čim večjo domačnost, je stanovalcem omogočeno, da si sobe opremijo po svojem okusu in da v sobe vnesejo lastne predmete od doma, kot so npr: slike, knjige, rože, dekoracije... V sobah je možnost priključiti dodatno opremo – TV sprejemnik, internet, telefonski aparat, hladilnik, itd.