Delovna terapija

Delovna terapija v Domu sv. Lenarta je usmerjena k podpori in pomoči stanovalcem, da lažje in učinkoviteje izkoriščajo in izboljšujejo svoje potenciale, predvsem z namenom, da bi ohranjali čim večjo stopnjo samostojnosti in vplivanja na svoje življenje in bivanje v domu ter si obogatili trenutke v jeseni življenja.

S pomočjo delovne terapije lahko stanovalci izrazijo in nato uresničujejo nekatere svoje življenjske potrebe in želje. Te potrebe so vezane na naslednja pomembna področja človekovega delovanja:

  • skrb zase (dnevne aktivnosti),
  • zaposlitvene aktivnosti,
  • prosti čas.

V okviru delovne terapije stanovalcem ponujamo naslednje storitve, aktivnosti in dejavnosti:

  • obravnava oseb po poškodbi rok, stanju po preboleli možganski kapi, starostni oslabelosti, pri degenerativnih procesih,
  • svetovanje, oskrba s pripomočki in opremo za lažje izvajanje dnevnih aktivnosti,
  • spodbujanje, vzpostavljanje in ohranjanje samostojnega izvajanja aktivnosti s področja skrbi za samega sebe (oblačenje in slačenje, hranjenje, osebna higiena, funkcionalna mobilnost...). To je še posebej pomembno pri stanovalcih, ki imajo težave z demenco,
  • ohranjanje socialnih spretnosti in veščin - koriščenje storitev v lokalni skupnosti, orientacija, komunikacija,
  • vključitev in spodbujanje za opravljanje raznih zaposlitvenih aktivnosti (skrb za urejanje sobe, širšega bivalnega okolja, gospodinjske aktivnosti- kuharska delavnica, pripravljanje manjših obrokov, napitkov, skrb za sobne in vrtne rastline, skrb za druge...).
  • vključevanje v aktivno preživljanje prostega časa (kreativne aktivnosti, krožki, družabne igre, sodelovanje na prireditvah v domu in lokalni skupnosti, literarna ura, obisk knjižnice, pevske in bralne aktivnosti, rekreacijske aktivnosti - sprehod, kegljanje, balinanje, zabavne in sprostitvene aktivnosti - razna praznovanja, tombola, pikniki)

S temi aktivnostmi poleg ohranjanja samostojnosti na vseh področjih človekovega delovanja tudi pomembno prispevamo k ustvarjanju stanovalčeve pozitivne samopodobe, krepitvi njihove samozavesti, samospoštovanja, občutka varnosti in sprejetosti ter dobrega psihofizičnega počutja.