Služba prehrane

Naj bo hrana vaše zdravilo in ne zdravila vaša hrana. (Hipokrat)

Prehranska oskrba ima poleg zdravstvene nege in socialne oskrbe pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja posameznika, zato se tudi povečuje zahtevnost na tem področju. V Domu sv. Lenarta se zavedamo, da je lahko prehranska oskrba kakovostna le, če temelji na sodelovanju med izvajalci oskrbe in zdravstvene nege, izvajalci prehranske oskrbe ter stanovalci. Sodelovanje med izvajalci temelji na timskih sestankih, kjer se izpostavi prehranska problematika posameznikov in se opredelijo specifične potrebe.

Za prehransko oskrbo stanovalcev v Domu sv. Lenarta skrbi strokovno usposobljen kader (strokovnjaki s področja živilstva, pomočniki dietnih kuharjev, dietni kuharji), ki skrbno načrtuje jedilnike in pripravlja jedi za vse dnevne obroke po priporočilih za prehransko obravnavo starejših ljudi in v skladu s sistemom HACCPi. Vzpostavili smo delovno skupino za jedilnike v sestavi vodja kuhinje, glavna sestra ter strokovna vodja. Namen njenega delovanja je pregled in usklajevanje mesečnih jedilnikov oz. različic dietnih jedilnikov, pregled diet, pregled konsistenc, obravnava pritožb ter predlogov za izboljšave. Delovna skupina se sestaja enkrat mesečno. Vodja kuhinje se enkrat mesečno sestane tudi s predstavniki stanovalcev, jim posreduje jedilnik za obdobje enega meseca vnaprej, hkrati pa prisluhne željam in predlogom predstavnikov stanovalcev glede sestave jedilnika.

Ob sestavi jedilnika upoštevamo:

  • potrebe po dietni prehrani (na osnovi dietnega navodila, ki ga izda zdravnik)
  • prisotnost alergij na hrano
  • kakšne so bile dosedanje prehranske navade stanovalcev
  • da mora biti hrana energijsko in hranilno uravnotežena potrebam stanovalcev
  • upoštevamo načela zdrave prehrane
  • sezonske in lokalne posebnosti, navade ob praznikih

Pripravljamo vse s strani zdravnika predpisane vrste dietne prehrane.

_____

i HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je kratica za sistematsko metodo, ki ugotavlja in ocenjuje dejavnike tveganja pri posameznih postopkih proizvodnje in prometa z živili. Predstavlja najuspešnejšo metodo za preprečevanje bolezni, ki se prenašajo z živili.