Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih

Namen oskrbovanih stanovanj je zagotoviti starejšim posameznikom, ki z redno organizirano pomočjo druge osebe in zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo.

V tretjem življenjskem obdobju je posameznik še posebej občutljiv za njemu primerno ravnotežje med tem, da je neodvisen in samostojen, ter tem, da je sprejet pri svojcih, drugih ljudeh in ustanovah. To ravnotežje se hitro zamaje, če star človek zboli, se poškoduje...

Zainteresiranim posameznikom v oskrbovanih stanovanjih želimo v Domu sv. Lenarta s pomočjo spremljajočega programa ponuditi možnost kakovostnega preživljanja starostnega obdobja v primerno urejenih prostorih in okolju, ki bo varno in prilagojeno njihovim spremenjenim potrebam.

V sodobno zgrajenem in uporabniku prilagojenem kompleksu Doma sv. Lenarta je uporabnikom na voljo 36 oskrbovanih stanovanj različnih velikosti z balkonom ali brez.

Vsaka stanovanjska enota je opremljena s svojim števcem električne energije, števcem porabe vode in toplote ter 24-urnim sestrskim klicem. Možni so sledeči priključki: telefon, TV in internet. Stanovanje se v najem oddaja praviloma neopremljeno. Pohištvo in drugo opremo (posteljnina, posoda, ipd) posameznik prinese sam. Z enotnim pohištvom je opremljena le kuhinja. Oprema kopalnic je enotna in je v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva. V kopalnici je nameščena prha z naklonskim talnim odtokom. Za večjo varnost pa so nameščena držala.

Oskrbovana stanovanja imajo samostojen vhod in lastno zunanje dvigalo. Stanovalcem so na voljo manjši skupni prostori, namenjeni predvsem medsebojnemu druženju. Stanovalci se lahko udeležujejo domskih aktivnosti in prireditev.

Oskrbovana stanovanja so v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev namenjena posameznikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • starost nad 65 let
 • so zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, nesposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči;
 • so sicer mlajši od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih lastnosti niso v celoti sposobni za samostojno življenje brez pomoči druge osebe,
 • jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo druge osebe in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost, tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo.

Uporabniki v oskrbovanih stanovanj imajo poleg najema stanovanja možnost, da izberejo posamezne storitve ali pa pakete storitev, kar je odvisno od obsega pomoči, ki jo posameznik potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje in kakšne so njegove osebne želje.

Najem obsega:

 • najem stanovanjske enote po ceni za m2
 • najemnina za opremo v kuhinji
 • fiksni mesečni stroški na stanovanjsko enoto za obratovalne stroške za skupne prostore in vzdrževanje skupnih prostorov
 • obratovalni stroški v stanovanjski enoti po porabi (topla in hladna voda, kurjava in elektrika) ter priključnine

Za posamezne storitve osnovne in socialne oskrbe se stanovalec odloči glede na potrebe in želje in se zaračunavajo po veljavnem ceniku (čiščenje, pranje in likanje, prehrana ter druge storitve po naročilu...).

Dokumente za sprejem v naš dom, ki si lahko preskrbite tukaj:

 • prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (povezava)
 • pooblastilo zastopniku (povezava)
 • zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni (povezava)
 • overjena izjava (do)plačnika (povezava)