Fizioterapija

V Domu Lenart dejavnost fizioterapije predstavlja pomemben del celostne rehabilitacije starostnika. Fizioterapija v Domu Lenart je organizirana kot samostojna služba, ki pa timsko sodeluje še s službo delovne terapije, zdravstvene nege in oskrbe, socialno službo in drugimi skupnimi službami. Fizioterapijo individualno predpisuje fiziater in/ali osebni zdravnik.

Večji del fizioterapevtskih obravnav se izvaja v kabinetu za fizioterapijo, veliko, predvsem individualnih obravnav pa se izvaja v sobi stanovalca oz. po posameznih etažah. Velik poudarek je predvsem na individualni obravnavi starostnika, saj je za doseganje zastavljenih ciljev potrebno individualno prilagajati programe in metode dela.

Čim več stanovalcev želimo vključiti v skupno jutranjo telovadbo, ki se izvaja tri krat na teden, z namenom, da vzdržujemo in/ oziroma izboljšamo splošno kondicijo starostnika in poskrbimo za njegovo dobro počutje.

Fizioterapija je pomembna stroka v zdravstvenem sistemu, ki ljudem pomaga premostiti težave, ki so nastopile zaradi spremenjene funkcije ali izpada le-te in jim omogoča hitrejšo povrnitev zdravja. S pomočjo fizioterapije poskušamo vzdrževati in izboljševati sposobnosti ter zmogljivosti posameznika, katerega zdravje je prizadeto.

Fizioterapija je dolgoročno naravnana dejavnost, ki poteka kontinuirano in v sodelovanju s stanovalci, njihovimi svojci in ostalimi strokovnimi sodelavci.
Z metodami in tehnikami kinezioterapije skušamo izboljšati gibljivost, mišično moč, vzdržljivost, ravnotežje, izboljšati predihanost pljuč, povečati zmogljivost srčno-žilnega sistema, zmanjšanja bolečine in edema, skratka vzdrževati oziroma izboljšati psihofizično počutje starostnika.

Fizioterapevtski programi, ki se izvajajo v Domu so:

 • kinezioterapija
 • nevrološka obravnava stanovalca
 • elektroterapija
 • terapija z laserjem
 • mehanoterapija
 • respiratorna fizioterapija
 • lokalno ogrevanje in ohlajevanje
 • oskrba stanovalcev z medicinsko tehničnimi pripomočki
 • aplikacija protez, ortoz in učenje njihove uporabe
 • delne masaže in vibracijska masaža
 • edukacija