Sprejem v dom

Dokumentacija potrebna za sprejem v dom:

 • prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (povezava)
 • prošnja za odpust (povezava)
 • pooblastilo zastopniku (povezava)
 • zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni (povezava)
 • overjena izjava (do)plačnika (povezava)

Za namestitev v Dom sv. Lenarta lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju R Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v R Sloveniji in so stari nad 65 let. O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti. Prvi stik s prosilcem oz. bodočim stanovalcem in velikokrat tudi s svojci vzpostavi socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem.

Zavedamo se, da za starostnika pomeni vselitev v Dom veliko spremembo v načinu življenja, saj prihaja v novo okolje, med neznane ljudi z drugačnimi navadami in potrebami, kot jih je bil navajen do sedaj. Zato prosilca, njegove svojce ali skrbnike že pred sprejemom seznanimo o načinu življenja v Domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča, povabimo na razgovor in ogled Doma. Z namenom, da mu Dom in način življenja v njem čimbolj predstavimo in približamo, da ugotovimo, kakšne so njegove želje in potrebe po socialni in zdravstveni oskrbi in negi. Skupaj s prosilcem, glede na njegove želje in potrebe, iščemo primerno namestitev. Ob sprejemu v Dom je potrebno predložiti še:

 • osebne dokumente (osebno izkaznico, davčno številko)
 • zdravstveno kartico z urejenim prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem
 • zdravstveni karton
 • ortopedske pripomočke, ki jih uporablja
 • inkontinenčni material (plenice, vložki)
 • vsa zdravila

Ob vselitvi v Dom stanovalec prinese s seboj udobno in pralno obleko ter obutev, ki jo v domu označimo, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad oz. na katere je navezan (ročno delo, knjige, spominki, radio, TV, mobilni telefon, itn...).