Dom sv. Lenarta se je pridružil misijonu župnije sv. Lenart

Ob 500 letnici  župnije svetega  Lenarta je bil  med 12. in 21. oktobrom misijon. Ob tej priložnosti smo tudi v našem domu imeli misijonski dan v petek 19. oktobra. Oskrbovanci so vestno spremljali priprave na misijon skozi vse leto. Vsak dan so molili za uspeh misijona in spremljali dogodke, s katerimi smo se pripravljali na misijon. Misijon je imel naslov: » Za  odnose gre«. V petek, ko je bil tudi spravni dan, so v naš  dom prišli misijonarji p. Lojze Markelj, p. Vili Lovše in p. Beno Lavrih. Pri slovesni sveti maši je sodeloval domski pevski zbor, ki ga vodi bolničar Žan. Ubrano petje, molitev, nagovor misijonarja p. Lojzeta, lepo število udeležencev pri sveti maši, vse to je ustvarjalo vzdušje upanja in poguma za naprej. Pred zaključkom svete maše je g. Andrej Sraka prebral pismo direktorja našega doma Zlatka Gričnika. Ob spodbudnih besedah, naj se uresničujejo dobri odnosi v našem domu smo prosili zato, da živimo bogastvo medsebojnih odnosov in smo hvaležni zanje. Druženje po sveti maši je bilo tudi del našega veselja, da je lepo biti skupaj in se bomo trudili še naprej za dobre odnose.