Projekt BETAi - Blockchain energetsko trgovanje z umetno inteligenco

Projekt predstavlja novost na področju povečane energetske učinkovitosti in samozadostnosti ter povečanega deleža obnovljivih virov energije, prispeva k znižanju cene električne energije končnih odjemalcev, pripomore k decentralizaciji sistema, trajnostni naravnanosti in lokalni samooskrbi.

Ljuba narava, ostani prijazna nam ljudem!
Ti si kruh, ki ga jemo.
Ti si dom, kjer živimo.
Ti si pljuča, s katerimi dihamo.
Ti si raj, v katerem se veselimo življenja ob cvetju in pticah.
Ostani prijazna nam ljudem, ljuba narava.
(Phil Bosmans)

23. marca 2022 smo v Domu Lenart skupaj s konzorcijskimi partnerji, visokotehnološkimi in socialno naprednimi podjetji, zaključili projektne aktivnosti v sklopu projekta Blockchain energetsko trgovanje z umetno inteligenco (BETAi). V sklopu projekta je naš dom dobil sončno elektrarno, toplotni črpalki in električno polnilnico, s presežkom proizvedene elektrike pa bomo lahko trgovali na energetski tržnici. Na ta način bomo izboljšali našo energetsko samozadostnost, povečali porabo obnovljivih virov energije, nižji bodo stroški upravljanja. Na ta način smo v Domu Lenart postali še bolj trajnostno naravnani in poskrbeli za povečano lokalno samooskrbo.

Cilj projekta je bil za Dom Lenart razviti skupno platformo, ki omogoča neposredno avtomatsko trgovanje z električno energijo po sistemu peer to peer (P2P). Upravljavec platforme je podjetje SONCE energija, ključno logiko in metode umetne inteligence je razvilo podjetje Comcom, za kibernetsko varnost je poskrbelo podjetje Viris, razvoj krmiljenja naprav pa je prevzelo podjetje Eudom. Projekt je vključeval razvoj več izdelkov oziroma rešitev in storitev ter prenos tehnologij povezanih v celoto tehnoloških, socialnih in ekoloških inovativnih rešitev.

Objekt doma starostnikov vodilnega partnerja Doma Lenart je v času projekta postal testno okolje za razvoj inovativnih rešitev z upravljanjem energije, ki na prvo mesto postavlja primerno in kakovostno okolje v smislu bivalnega udobja.

Partnerji so v sklopu projekta izmenjali mnogo znanj in primerov dobrih praks. S komplementarnim znanjem in razvito tehnologijo lahko objekte, kot je Dom Lenart, nadgradijo do te mere, da izkoristijo lastne potenciale samooskrbnosti, se povežejo  z drugimi proizvajalci čiste električne energije preko P2P tržnice, optimizirajo porabo električne in toplotne energije ter ustvarijo dodatne prihranke. Prihranki  imajo pozitiven ekonomski učinek za uporabnike objekta in stranke v bilančni skupini, zmanjšana poraba energije pa pomembno prispeva k čistejšemu okolju.

Naložbo sta delno sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani https://www.betai.si