Pozdravi učencev iz OŠ Šentilj

Učenci OŠ Rudolfa Maistra iz Šentilja v Slovenskih goricah so za svoje občane, ki bivajo v institucijah, narisali risbice in pripisali dobre misli in pozdrave.

V naš dom so poslali devet risbic, ki sta jih socialni delavki razdelili med njihove občane in njihovo lepo gesto stanovalcem predstavili na bralnih uricah.
Stanovalci so bili pozornosti zelo veseli.
V Domu sv. Lenarta smo hvaležni učiteljicam in učiteljem za spodbujanje medgeneracijskega sožitja in solidarnosti ter učenkam in učencem, da so se odzvali in nam vsem skupaj polepšali jesenske dneve, kljub "oddaljenosti".