Novice

Novice spletišča

Življenje v Domu sv. Lenart

Življenje v Domu sv. Lenart se je prilagodilo novim razmeram, ki jih prinaša epidemija koronavirusa. Tukaj mislimo predvsem na omejitve osebnih stikov in nenehnega spodbujanja, da pazimo nase in na druge. Osebne stike s svojci so zamenjali komunikacijske poti, ki jih omogoča sodobna tehnologija (Skype, Viber, WhatsApp). Rokovanje smo zamenjali s pozdravi in dvigom rok, bližina sočloveka, kjer je le to mogoče je na razdalji 1,5 do 2 m. Kljub temu, da so obrazi nas zaposlenih "skriti" za maskami, pa je naše srce in so naše roke odkrite za vsakega deležnika tukaj v domu. Za slehernega stanovalca in zaposlenega. Skupaj bomo zmogli, saj smo domska skupnost, saj smo družina!

Obvestilo!

SPOŠTOVANI SVOJCI IN PRIJATELJI STANOVALCEV! Obveščamo vas, da smo v prvih dneh po zaprtju Doma sv. Lenarta za obiske, v vse sobe namestili telefonske aparate s katerim želimo vsaj malo omiliti izoliranost in oddaljenost od vas.  Z današnjim dnem pa smo smo vzpostavili možnost  video-klica preko aplikacije Skyp. Video klice bomo omogočali v času od 10.00-11.30 in od 15.30-17.00 ure. Vse, ki želite to možnost stika izkoristiti prosimo, da za lažjo organizacijo najprej pokličete  na telefonsko št. 051 600 541 (Apolonija Š.) in sicer od ponedeljka do petka med 9.00-11.00 uro.

Dan žena v Domu sv. Lenarta

Kljub dejstvu, da smo morali odpovedati nastop zunanjih gostov, ki so želeli vsem našim stanovalkam in sodelavkam ob dnevu žena "podariti" igro preko nastopa, smo izpeljali "notranjo" obdaritev.

Proslava ob kulturnem prazniku

8. februar je slovenski kulturni praznik - v spomin na leta 1849 umrlega pesnika, doktorja prava Franceta Prešerna, - ki ga imenujemo tudi Prešernov dan. Ta dan je za praznik razglasilo predsedstvo Slovenskega Narodno Osvobodilnega Sveta leta 1945. Tudi nova država ga je ohranila in ga razglasila za državni praznik, dela prost dan.

Predavanja "Prehrana starostnika"

Če smo do sedaj z izrazom starostnik opisovali ljudi s starostjo 65let in več pa sedaj z izrazom starostnik opisujemo skupino prebivalcev, starejših od 75 let. Oslabeli starostnik je zaradi telesnih, duševnih in ali socialnih omejitev ali zaradi bolezni omejen v svojih vsakdanjih dejavnostih. Ponavadi ima več sočasnih bolezni, kar mu onemogoči skrb zase.

Koledniki so obiskali tudi Dom sv. Lenarta

Trikraljevsko koledovanje je šega ob prehodu starega v novo leto (kalendae januariae). V krščanstvu ima to koledovanje posebno vsebino: trije kralji, Gašper, Miha in Boltežar so pričeli oznanjati veselo novico, da se je rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus.