Novice

Novice spletišča

Predavanja "Prehrana starostnika"

Če smo do sedaj z izrazom starostnik opisovali ljudi s starostjo 65let in več pa sedaj z izrazom starostnik opisujemo skupino prebivalcev, starejših od 75 let. Oslabeli starostnik je zaradi telesnih, duševnih in ali socialnih omejitev ali zaradi bolezni omejen v svojih vsakdanjih dejavnostih. Ponavadi ima več sočasnih bolezni, kar mu onemogoči skrb zase.

Koledniki so obiskali tudi Dom sv. Lenarta

Trikraljevsko koledovanje je šega ob prehodu starega v novo leto (kalendae januariae). V krščanstvu ima to koledovanje posebno vsebino: trije kralji, Gašper, Miha in Boltežar so pričeli oznanjati veselo novico, da se je rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus.

Ples ob zaključku leta

Ob koncu leta smo se ponovno zbrali na zaključnem prednovoletnem plesu, kjer smo se ob prijetni glasbi in plesnih gibih poslovili od leta, ki se zaključuje.

Božični koncert

Praznik Jezusovega rojstva je za vsakega kristjana priložnost, da se odpre in dovoli, da se Bog rodi v njegovem srcu ter tako utrdi in poglobi svojo vero.

Praznični obiski

Adventni čas je za kristjane čas veselega pričakovanja Odrešenikovega rojstva in priprave na sam praznik. Že ves mesec december smo priča prazničnemu vzdušju, ki se kaže v lepo okrašenih ulicah in mestih, koncertih in sejmih, gospodinje pečejo, pospravljajo, poštarji prenašajo praznična voščila, povsod pa vlada potrošniška mrzlica. S hvaležnostjo se oziramo nazaj po iztekajočem se letu in z upanjem zremo v prihodnost, iščemo dobre misli za najboljše želje za drage ljudi.