Duhovna oskrba v Domu sv. Lenarta

Duhovno versko oskrbo v domovih za starejše ureja Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 100/08).

Duhovna verska oskrba je dodatna ponudba našega Doma. Direktor Doma je 1.4.2008 izdal posebna navodila, ki opredeljujejo oblike in možnosti dostopa do verske duhovne oskrbe v Domu SV. Lenarta.

Duhovna oskrba v Domu sv. Lenarta obsega:

  • možnost udeležbe pri sv. maši v domski kapeli sv. Lenarta
  • prinašanje sv. obhajila v sobo tistim, ki ne morejo v kapelo
  • osebni duhovni pogovor
  • zakrament pokore in sprave - sveta spoved
  • sveto bolniško maziljenje
  • sveta popotnica

Možnost udeležbe pri sv. maši v kapelici sv. Lenarta je vsak delavnik ob 17.00, vsako nedeljo in praznik pa ob 10.00.

Za stanovalce, ki ne zmorejo sami priti do kapele, organiziramo prevoz z vozičkom oz. uredimo spremstvo.

Stanovalci, ki želijo prejemati sv. obhajilo v sobo ali zakramente, naj na to sami ali njihovi svojci opozorijo socialno delavko, da organizira obisk duhovnika.

Duhovno oskrbo izvaja duhovnik iz župnije sv. Lenarta v Slovenskih Goricah, Trg osvoboditve 13, 2230 Lenart (tel. 02 720 62 78) ali se obrnemo na duhovnika, ki biva v Domu.

Po želji zagotovimo tudi duhovnega voditelja katerekoli druge verske skupnosti.

INFORMACIJE

Podrobnejše informacije o duhovni oskrbi nudi socialna delavka:

 

NOVOST V LETU 2012

V okviru duhovne ponudbe Doma sv. Lenarta je duhovnik, p. Beno Lavrih, DJ od 1.2.2012 stanovalcem in svojcem na voljo vsak ponedeljek, sredo in petek od 15.00 – 18.00.

Stanovalcem in svojcem je na voljo:

  • pogovor z duhovnikom,
  • prejem sv. obhajila,
  • bolniško maziljenje,
  • sv. spoved.

Duhovno oskrbo zainteresirani naročijo pri socialni delavki ali pri receptorju.