Dan žena 2018

Ženska energija je mehka, je energija združevanja, odpuščanja in sprejemanja. Oddaja razumevanje, toplino in privlači. 8. marec je dan spomina na zgodovinska prizadevanja, ko ženske niso uživale enakopravnih pravic v odnosu do moških. Prav je, da se tega dne vedno spominjamo s hvaležnostjo na naše prednice in prednike. Kar so si v preteklosti žene izborile in kar so takratni oblastniki spoznali kot dobro, mi danes uživamo.

Nič ni samoumevno in pridobljeno za vse večne čase. Razvoj družbe ni po vsem svetu enak. Dosežke družbene enakopravnosti je potrebno gojiti. Dan žena je eden izmed tistih, ki nas spominja, da smo lahko hvaležni za vse, kar v naši družbi imamo in da si moramo prizadevati, da bo še boljše.

V znak zahvale in hvaležnosti za ta dan, za Dan žena, je v Domu sv. Lenarta tudi letos zadišalo po vrtnicah, ki jih je direktor s spoštovanjem poklanjal stanovalkam in sodelavkam. Enako, kot so zadišale vrtnice, je slavljenke razveselil obisk, nasmeh in lepa beseda. Stanovalce so razveselili tudi otroci iz sosednjega vrtca, ki so z nastopom še bolj obogatili Dan žena. Hvala vsem ženam in seveda tudi vzgojitejicam in otrokom iz sosednjega vrtca, ki nas vsako leto razveseljujete tudi ob Dnevu žena in tako ta dan še dodatno naredite veličastnega.