Dogajanje v Domu sv. Lenart v času "izolacije"

Stanovalci in zaposleni v Domu sv. Lenart se trudimo, vsak po svojih najboljših močeh, da bi skupaj "premagali" oddaljenost od svojih bližnjih.

Življenje v domu poteka po ustaljenih tirnicah, le da smo se vsi skupaj prilagodili novemu načinu srečevanja, pozdravljanja (glede rokovanja). Pazimo drug na drugega, se opogumljamo, si izmenjujemo novice, poglede. Za vse je to čas, ki nam bo ostal globoko v spominu. Kljub pomanjkanju neposredne "bližine" svojcev in prijateljev naših stanovalk in stanovalcev je vzdušje v domski skupnosti pozitivno in naravnano na čas, ko se bomo lahko ponovno rokovali, objeli in si skupaj rekli HVALA. 

Naši stanovalci so povezani s svojci bodisi preko raznih elektronskih naprav (telefoni, računalniki) in tudi preko molitve, ki jih vsakodnevno naše stanovalke in stanovalci namenjajo svojim bližnjim, nam zaposlenim in vsej domski skupnosti. 

Drug drugemu si pomagamo in pazimo drug na drugega  ter se tako učimo sožitja in solidarnosti v teh čudnih časih.. A verjamemo, da se na koncu tunela vedno prikaže svetloba, ki prežene temine negotovosti in strahu.

Hvala vsem za razumevanje in pozitivne naravnane poglede v prihodnost…

V mesecu marcu so za nami razni dogodki. Od praznovanja rojstnih dni, kuharske delavnice, nabiranje regrata in pokušina le tega. Vseskozi se sproti seznanjamo preko pogovornih in bralnih uric z najnovejšimi novicami v Sloveniji, kakor tudi z novicami iz tujine. V tem mesecu smo ujeli tudi prve pomladne žarke in ob že "klasični" telefonski povezavi, smo se povezali s svojimi bližnjimi tudi preko video povezave.

V tem času, ko moramo biti "oddaljeni" se vsi skupaj učimo novih možnosti medsebojne komunikacije, ki jih ponuja sodobna tehnologija. Res smo s tehnologijo bolj "povezani" kot bi sicer bili, a vseeno nič ne more odtehtati bližine sočloveka, prijazen nasmeh v trenutkih, ko ga najbolj potrebujemo ter iskren objem, ki nam daje moč, da čutimo in smo eno. A trdno verjamemo, da bo vse to prišlo nazaj in takrat bomo imeli možnost, da bomo ob osebnih druženjih še bolj pristno in s srcem pri sočloveku in ne le iz navade ali iz obveznosti.

Skupaj smo in skupaj bomo zmogli…

Domska skupnost stanovalcev in sodelavcev Doma sv. Lenart!