Duhovna oskrba

V okviru duhovne ponudbe Doma sv. Lenarta je duhovnik, p. Beno Lavrih, DJ od 1.2.2012 stanovalcem in svojcem na voljo vsak ponedeljek, sredo in petek od 15.00-18.00.

Stanovalcem in svojcem je na voljo:

  • pogovor z duhovnikom,
  • prejem sv. obhajila,
  • bolniško maziljenje,
  • sv. spoved.

Duhovno oskrbo zainteresirani naročijo pri socialni delavki ali pri receptorju doma sv. Lenarta.