Koledniki so obiskali tudi Dom sv. Lenarta

Trikraljevsko koledovanje je šega ob prehodu starega v novo leto (kalendae januariae). V krščanstvu ima to koledovanje posebno vsebino: trije kralji, Gašper, Miha in Boltežar so pričeli oznanjati veselo novico, da se je rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus.

Poseben pomen so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem in živini, zato so bili zmerom in povsod dobrodošli in vredni plačila.
Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge svetovne vojne. Z leti so nekdaj številni koledniki po naših vaseh in mestih postali redkost.

V večini krajev so nazadnje koledovali le še otroci. Bogastvo koledniških pesmi in običajev pa še vedno priča o živosti koledovanja na Slovenskem.

V Domu Sv. Lenarta nas vsako leto, 6. januarja obiščejo dijaki Dijaškega doma Antona Martina Slomška, ki preoblečeni v tri kralje prinašajo blagoslov, voščijo zdravje in vse dobro  za vse ljudi. Tega lepega običaja se mnogi stanovalci še spominjajo, radi obudijo te spomine in se zelo razveselijo takšne pozornosti dijakov in njihovih mentorjev. Sprejmejo jih odprtega srca ter prisluhnejo prepevanju koledniških pesmi.