Obiski svojcev in prijateljev naših stanovalk in stanovalcev

Končno smo dočakali dan ponovnih srečanj s svojci in prijatelji naših stanovalk in stanovalcev. Hvala za ta dan vsem, ki ste odgovorno in vestno spoštovali navodila stroke in vlade za zajezitev širjenja koronavirusa in tako omogočili ponovno snidenje naših stanovalk in stanovalcev s svojimi bližnjimi.

Ponovni obiski, sicer pod strogimi pogoji in časovno omejeni, so omogočeni. Veseli smo, da se življenje v domu ponovno vrača v stare tirnice, kar se tiče obiskov. Res je, da morajo biti obiski najavljeni in vnaprej dogovorjeni ter časovno omejeni in izvedeni pod strogimi varnostnimi pogoji, vendar bomo tudi ta izziv skupaj, družno prebrodili.

Hvala vsem obiskovalcem naših stanovalk in stanovalcev, da spoštujete navodila, ki veljajo ob obiskovanju in da to z razumevanjem sprejemate. Naši stanovalci lahko tako istočasno brez skrbi posedajo na svežem zraku pred domom, saj vedo, da ste tudi vi, kot obiskovalci, odgovorni, ne le do sebe in svojih bližnjih, ki živijo v domu, temveč do slehernega, ki biva in dela z vašimi bližnjim v domu. HVALA.

Hvala vsem obiskovalcem za izrečene besede pohvale, zahvale vsem nam - vašim bližnjim in nam zaposlenim - za srčno skrb in oskrbo v tem času, ko smo zaposleni poskušali ob svojem rednem delu, vsaj malo "nadomestiti" izpad neposrednega obiskovanja bližnjih, tako da smo skupaj lažje prehodili ta čas popolne izolacije "od zunaj".

Vsi v domu verjamemo, da smo se po najboljših močeh trudili skrbeti drug za drugega, ne le na področju oskrbe in nege, temveč tudi na področju medsebojnih odnosov, podarjanja časa za izmenjavo izkušenj in preizkušenj, ki so jih naši stanovalci v preteklosti že preizkusili in na sploh za vse, kar smo lahko drug drugemu v danih okoliščinah podarjali, da bi življenje v domu bilo lepo in srčno.

HVALA vsem naših stanovalkam, stanovalcem, sodelavkam in sodelavcem, da smo ZMOGLI in da ZMOREMO. Skupaj smo in skupaj gremo novim izzivom in tudi zmagam naproti. HVALA!