Obvestilo!

Včeraj, 30. 4. 2020 smo bili preko resornega ministrstva obveščeni, da bomo lahko najkasneje do 11. 5. 2020 omogočili obiske našim stanovalkam in stanovalcem ob zagotavljanju vseh varnostih pogojev in upoštevanju navodil. Pri izvajanju obiskov bomo morali upoštevati vsa strokovna priporočila strokovne skupine Vlade RS in interna navodila doma, ki jih bomo tekom tega vikenda pripravili. Zaenkrat se boste na obiske morali svojci predhodno najaviti. O vseh podrobnostih boste svojci seznanjeni v začetku naslednjega tednu preko naše spletne strani, kakor tudi v pismu, ki ga bomo pripravili preko praznikov in v katerem bo podrobneje razložen protokol poteka obiska.

V domu omogočanje obiskov pozdravljamo, saj je neposreden stik z bližnjimi zelo pomemben pri ohranjanju dobrega počutja naših stanovalk in stanovalcev, kakor tudi vseh ostalih, ki v domu delamo. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi in visoko stopnjo odgovornosti vas in nas ponovno omogočili kar se da običajno bivanje in življenje v domu. Istočasno se vam zahvaljujemo za vaše razumevanje, pomoč in vso skrb do sedaj, posebej v času od "izolacije" doma. Hvala vam, da ste nam in še nam stojite ob strani in nas bodrite v tej težki preizkušnji. Resnično smo vlagali vso svoje znanje, ljubeznivost in tudi prosti čas , da smo in da dostojno in skrbno skrbimo za vaše bližnje, za naše stanovalke in stanovalce. Veliko napora se vlaga tudi v preprečevanje vnosa okužbe, zato moramo tudi vnaprej izvajati vse preventivne ukrepe tukaj v domu, kakor tudi doma, kjer moramo vsi biti samoodgovorni za dosledno izvajanje priporočil in preventivnih ukrepov, ki veljajo v Sloveniji.

Pogum, razumevanje in pozitivna naravnanost vaših bližnjih, naših stanovalk in stanovalcev pa nam dodatno vlivajo moč in željo biti ne le delavec teh ali onih opravil, temveč nam dajejo energijo in tudi zadovoljstvo, da smo ostali in obstali biti solidarni, človeški in srčni drug drugemu. Da smo ostali družina soodgovornosti, ljubezni in medsebojnega razumevanje.

Hvala vsem našim stanovalkam in stanovalcem, hvala vam dragi svojci in prijatelji naših stanovalk in stanovalcev, hvala lokalni skupnosti, vsem deležnikom, našim koordinatorjem, domskemu zdravniku, hvala .... vsem vam, ki nas podpirate tudi v molitvi in želji, da bomo zmogli in

HVALA

vsem mojim sodelavkam in sodelavcem, ki opravljate delo v tem času, ne le z znanjem, temveč tudi s srčnostjo, saj le tako postajamo vedno bolj bližnji sočloveku v stiski in preizkušnji. ISKRENA HVALA!

Ob današnjem dnevu - 1. maju, želim vsem lep praznik dela, pa čeprav je za nekatere deloven. Naj bo vsem nam v ponos, da je delo vrednota, ki se mora gojiti in spoštovati na obeh straneh - na strani delodajalca, kakor na strani delojemalca - saj smo v delu povezani. Delavec si zasluži za opravljeno delo pošteno plačilo in korekten odnos svojih sodelavcev na vseh nivojih. In delodajalec si zasluži skrbnega, marljivega, vestnega in srčnega delavca, ki s svojim delom daje neizbrisen pečat organizaciji, družbi.... v kateri opravlja svoje poslanstvo.
In naj nam 1. maj prinese tudi uresničitev naših prošenj, da bi se kadrovski normativi za dejavnost varstva in skrbi za starejše, posebej v domovih za starejše ovrednotili tako, da bodo pomoči potrebni dobili potrebno pomoč na vseh področjih in da bodo vsi, ki delajo v tej dejavnosti, dobili končno tudi priznanje v obliki zadostnega vrednotenja tega dela.

Zlatko Gričnik, direktor