Omogočanje obiskov pod posebnimi pogoji v Domu sv. Lenart

Obveščamo vas, da bodo od 6.5.2020 dalje vsak dan med 9.00 in 11.00 ter med 14.00 in 17.00 pod posebnimi pogoji omogočeni kratkotrajni obiski vaših bližnjih v domu.

Obiski so dovoljeni ožjim družinskim članom in sicer po eno osebo naenkrat. Vsakemu stanovalcu se obisk zagotovi vsaj enkrat na teden. Obiski so časovno omejeni na 15 minut, prav tako je obisk časovno določen. V lepem vremenu se bo obisk izvajal na prostem, ob slabem vremenu pa v prostoru, ki bo/je predviden za obisk v teh razmerah. Obiski v sobah niso dovoljeni oziroma bodo dovoljeni pogojno tistim, ki ne bodo mogli sprejeti obiska v za to pripravljenem prostoru.

Zaradi zagotavljanja varnosti in priprave prostora pred in po obisku, je potrebno obisk uskladiti in sicer od ponedeljka do petka med 9.00 11.30:

  • za obisk bližnjih, ki bivajo na varovanem oddelku doma pokličite št.: 030 643 200,
  • za obisk bližnjih, ki bivajo na 1. nadstropju doma pokličite št.: 030 643 207,
  • za obisk bližnjih, ki bivajo na 2. nadstropju doma pokličite št.: 051 600 541,
  • za obisk bližnjih, ki bivajo v oskrbovanih stanovanjih pokličite št.: 030 643 222.

Na obisk lahko pride le oseba, ki nima znakov okužb dihal (npr. povišana temperatura, kašelj, bolečine v grlu, žrelu, nahodni znaki, bolečine v mišicah), da ni bila v zadnjih 14 dneh v stiku s COVID-19 okuženo ali potencialno okuženo osebo (npr. oboleli svojci, sostanovalci ali sodelavci; v nadaljnjem besedilu: stik z okuženo osebo) in da je v času epidemije spoštoval vsa navodila stroke za preprečevanje širjenja okužb.

Obisk se prekine v kolikor oseba ne bo spoštovala pravil v času obiska (razdalja 1,5 metra, uporaba zaščitnih sredstev, brez telesnih stikov, itd.)

V upanju, da bomo z odgovornim vedenjem in doslednim izpolnjevanjem priporočil tudi v prihodnje obvarovali naše stanovalce, vaše bližnje, vas pozdravljamo in se vam še enkrat iskreno zahvaljujemo za vso razumevanje in potrpljenje v času trajanja epidemije.

Skupaj zmoremo. Skupaj smo odgovorni drug za drugega. Hvala.

Zlatko Gričnik, direktor