Požarno evakuacijska vaja v Domu sv. Agate

V sklopu čim hitrejšega ukrepanja ob primeru izbruha požara, smo izvedli v Domu sv. Agate požarno evakuacijsko vajo.

V soboto, 7.1.2023 smo v Domu sv. Agate organizirali POŽARNO EVAKUACIJSKO VAJO. Vodja gasilske  intervencije je bil gospod Florjan Rajšp iz PGD Lenart. Same vaje so se udeležila naslednja PGD: Lenart, Voličina in Selce. Tako smo imeli možnost videti 44 gasilcev, ki so prikazali vajo gašenja in evakuacije. Pomične stanovalce so po evakuacijski poti pospremili po požarnih stopnicah do zbirne točke,  nepomične pa so do točke namenjene nudenju prve pomoči prenesli na nosilih.  Ob koncu vaje je gospod Florjan zaposlenim v domu sv. Agata prikazal in bil ob njih, ko so sami utrjevali znanje gašenja z gasilnim aparatom, ostali gasilci pa so se  družili ob pogostitvi v našem dnevnem centru.

Takšne vaje so nujno potrebna, ker nikoli ne vemo, kdaj v življenju pa bo šlo zares. Pridobljeno znanje in prikaz kako postopati v takšnih situaciji, pa zelo koristi ob morebitnem požaru oziroma drugi naravni nesreči.

Hvaležni smo gasilcem za nove izkušnje ob sami vaji in za znanje glede konkretne uporabe gasilnega aparata.