Rudolf Maister Vojanov – znameniti Slovenec

V počastitev 100-letnice bojev za severno mejo in osvoboditve mesta Maribor in prihajajočega državnega praznika Dneva Rudolfa Maistra smo v Domu sv. Lenarta v torek 6.11.2018 ob 10.30.

pripravili predavanje uglednega mariborskega zgodovinarja in predsednika domovinskega društva Rudolfa Maistra, predvsem pa velikega poznavalca življenja in dela tega znamenitega Slovenca, g. Aleša Ariha. Aleš Arih je na tenkočuten in doživet način predstavil življenje prvega slovenskega generala, ki je bil tudi pesnik in ljubitelj slovenske kulturne dediščine. Dotaknil se je tudi njegovih obiskov v Zavrhu, kjer Občina Lenart prenavlja Štupičevo vilo ureja stalno razstavo. O pojavu tej zamisli, kronologiji dogodkov in načrtih je spregovoril župan, mag. Janez Kramberger.

Z bogatim naborom slovenske ljudske pesmi je nastopila tudi vokalna skupina Kresnice.