ZANIMIVO O NAŠEM PRVEM GENERALU RUDOLFU MAISTRU

Obhajamo leto generala Maistra – 150 let od njegovega rojstva in 90 let od njegove smrti (1874-1934). Veliko spominskih prireditev se je že zvrstilo, na vseh nivojih. Spoznavamo ga kot vojaka, generala, borca za severno mejo, pesnika … Vrednost njegovega življenja in dela posebej vestno obuja Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor, ki je bilo ustanovljeno 2005. leta z namenom, da bi spodbudilo in razvijalo domoljubno zavest ob pomembnih mejnikih naše zgodovine.

V ponedeljek , 10. junija dopoldan, je v naš dom prišel prvi predsednik tega društva, Aleš Arih z gosti in razstavo o tem pomembnem Slovencu. Predavanja so se udeležili tudi župan Lenarta, g. Kramberger; županja v času odkupa Stupičeve vile na Zavrhu, v kateri je Maister bival in je sedaj spominski muzej, ga. Šavli; praporščak društva, Ivan Tušek; vodja Završkih fantov, ki so negovali Maistove pesmi, Darko Škerget, idr. G. Arih je s pomočjo projekcije zelo zanimivo podajal vse podatke in dogodke iz generalovega življenja, posebej pa je poudaril njegovo vlogo pri osvobajanju Maribora v noči , 23. 11. 1918, ko je razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil. S tem pomembnim dejanjem, v katerem je sodelovala prva slovenska redna vojska v zgodovini, je uveljavil ljudsko voljo in dosegel, da je velik del štajerskega in koroškega slovenskega etničnega ozemlja pripojil slovenski oz. jugoslovanski upravi. Dotaknil se je tudi žalostnega spomina, zakaj Maister tako dolgo ni bil priznan kot eden ključnih mož naše zgodovine. Z recitacijami njegovih pesmi je srečanje obogatil Silvo Safran.

Ne bo napak, da omenimo še enkrat Maistove zasluge za slovenski narod:
- brez Maistra bi zgodovina Slovencev potekala drugače; 
- meje samostojne Slovenije bi bile bistveno drugačne;
- bil je človek dejanj v ključnih zgodovinskih tenutkih;
- postal je prvi slovenski general s slovensko vojsko, uvedel je poveljevanje v slovenskem jeziku;
- ves čas je bil zaveden Slovenec, svoje narodnosti ni tajil, ampak jo je s ponosom izkazoval;
- Maister je veljal za simbol osvoboditve, postal je mit in legenda.

Ozaveščanje ljudi o prelomnih dogodkih v naši zgodovini je pot, ki pelje v strpno in bolj optimistično prihodnost nas vseh, ki živimo v samostojni državi Sloveniji. Zato so to projekcijo in razstavo pripravili že v 18 osnovnih šolah in tako mladež (in učitelje) seznanjali s pomembnimi  dogodki in osebami v naši polpretekli zgodovini.

Hvala gospodu Alešu Arihu, ki je prišel v imenu DDGRM in nam na tako izčrpen in zanimiv način odstrl  košček naše preteklosti.

O general Maistru  je napisane kar nekaj literature, zadnja je knjiga 16-letnega genija Andraža Babška: Junak. Vredno jo je prebrati.

 Anica Horvat