Veliko lepih misli in dobrih želja

Letošnji predpraznični čas je res nekaj posebnega. Najprej zaradi prisotnosti virusa covid-19, ki je naša življenja preusmeril iz ustaljenih tirov, nato pa še zaradi obilja dobrih zamisli, kako polepšati čas tistim, ki so v tem času najbolj prikrajšani za bližino svojca, prijatelja...

V Dom sv. Lenarta so "poštarji" od več različnih naslovnikov prinesli veliko pisanih, svetlečih, ročno izdelanih, unikatnih voščilnic z veliko dobrih misli in prazničnih želja. Prispele so tudi risbice in najrazličnejši okraski.

Svoj čas so nam poklonili ter nas obdarili z mnogo dobrih želja in drugimi darovi:

  • otroci in vzgojiteljice iz vrtca v  Lenartu,
  • prostovoljci in dobri ljudje, ki so se odzvali povabilu Slovenske karitas in napisali pisma
  • dijaški Dim Antona Martina Slomška – dijaki njihove družine in vzgojitelji v okviru dobrodelne akcije zvezdice zvezdam Dom sv. Lenarta,
  • Šolske sestre iz Maribora,
  • Deos Center starejših Notranje Gorice v okviru projekta, ko so zbirali voščilnice za vse stanovalce v domovih za starejše v Sloveniji,
  • študentje Alma Mater Europea,
  • otroci in prostovoljci iz lokalne skupnosti,
  • prostovoljci Holozofskega društva iz Ljubljane,

Ljubezen do soljudi je res iznajdljiva, predvsem pa vedno najde pot. Nas je našla,  nas razveselila in nam polepšala zimski vsakdan. Hvaležni smo vsem, ki so nam naklonili svoj čas, talente in dobre misli.