Novice

Novice spletišča

Odprtje demenci prijazne točke

Dom sv. Lenarta se je pridružil projektu Demenci prijazna točka, ki ga koordinira Društvo Spominčica Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci. v torek 20.3.2018 smo v Domu odprli 12. demenci prijazno točko v Sloveniji.

Ob tej priložnosti je Dom obiskala predsednica društva Štefanija L. Zlobec, ki je v nagovoru podrobneje predstavila projekt ter Domu sv. Lenarta podelila potrdilo o izpolnjevanju kriterijev in vzpostavljeni DPT. Društvo Spominčica v okviru projekta brezplačno izobražuje koordinatorje v regijah in brezplačno oskrbuje točke s potrebnim gradivom.

Zbrane je nagovoril tudi direktor Zlatko Gričnik, ki je na kratko orisal dosedanja letošnja prizadevanja Doma glede osveščenosti o bolezni in predstavil načrte. »Odslej naprej bo demenca povezovala naš dom tudi s prebivalci iz lokalnega okolja in zaposlenimi na različnih uradih in službah v našem mestu, ki se soočajo z demenco. V Domu sv. Lenarta nas veseli, da lahko lokalni skupnosti ponudimo še nekaj več. Naše strokovne delavke in delavci bodo radi pomagali s svojim znanjem in izkušnjami vsem, ki potrebujejo tovrstno pomoč, zato dobrodošli.«, je dejal.

Poleg rednih in že utečenih aktivnosti v mesecu septembru načrtujemo prvi Alzheimer caffe na katerem je svojo udeležbo že potrdila priznana strokovnjakinja s področja obvladovanja demenc, vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, domačinka ga. Milica Gregorič Kramberger.

Koordinator DPT v Domu sv. Lenarta je Andrej Sraka, ki je v sklopu kulturnega programa pripravil krajšo prezentacijo o življenju in delu na varovanem oddelku našega doma. S pesmijo so dobrodošlico DPT zapeli pevci domskega PZ in recitatorji.

Duhovna oskrba

V okviru duhovne ponudbe Doma sv. Lenarta je duhovnik, p. Beno Lavrih, DJ od 1.2.2012 stanovalcem in svojcem na voljo vsak ponedeljek, sredo in petek od 15.00-18.00.

Stanovalcem in svojcem je na voljo:

  • pogovor z duhovnikom,
  • prejem sv. obhajila,
  • bolniško maziljenje,
  • sv. spoved.

Duhovno oskrbo zainteresirani naročijo pri socialni delavki ali pri receptorju doma sv. Lenarta.