Paliativna oskrba

1. PREDSTAVITEV PROGRAMA

Paliativna oskrba (v nadaljnjem besedilu: PO) je novejša aktivna veja v zdravstvu, ki nudi celostno pomoč pacientom z napredovalo kronično neozdravljivo boleznijo ter njihovim bližnjim, slednjim tako v času bolezni kot v procesu žalovanja. PO ni opredeljena z določenim obolenjem, starostjo pacienta, njegovim prepričanjem in podobnim, temveč temelji na oceni stanja pacienta s katerokoli neozdravljivo boleznijo, oceni prognoze njegove bolezni ter oceni specifičnih potreb pacienta in njegovih bližnjih. PO se lahko začenja že zgodaj po diagnozi neozdravljive bolezni in se nadaljuje v procesu umiranja, smrti in žalovanja. To pomeni, da je terminalna PO zgolj del celostne paliativne oskrbe. PO ni opredeljena z določenim obolenjem in starostjo pacienta, temveč temelji na osnovi ocene stanja pacienta s katerokoli neozdravljivo boleznijo, oceno prognoze ter specifičnih potreb pacienta in njihovih najbližjih. (vir: Državni program paliativne oskrbe)

V februarju 2011 smo v Domu sv. Lenarta vzpostavili sobo za paliativno oskrbo, ki je namenjena bivanju umirajočih stanovalcev. Soba je namenjena stanovalcem, ki bivajo v dvoposteljnih sobah, da bi imeli v času umiranja več zasebnosti in miru. Hkrati bo svojcem omogočena neomejena prisotnost pri umirajočem svojcu.

Program paliativne oskrbe poleg namestitve v sobo za paliativno oskrbo obsega tudi uvodni timski in nadaljevalni timski ali individualni pogovor stanovalca kolikor je le mogoče in svojca s socialno delavko in diplomirano medicinsko sestro.

Sestavni del PO je tudi paliativna zdravstvena nega, ki je vključena v vse vidike zdravstvene nege, to je od postavljanja diagnoze, zdravljenja, do terminalne faze bolezni. Paliativna zdravstvena nega temelji na suportivnem modelu zdravstvene nege. Raziskave so pokazale šest medsebojno prepletenih dimenzij, ki poganjajo klinično delo in pravila paliativne zdravstvene nege in sicer: spoštovanje, medsebojno povezovanje, spodbujanje, delati za, najti pomen in ohraniti integriteto.

Gonilna sila PO je vedno stanovalec in njegova družina ter s tem povezane potrebe in ne prognoza bolezni. Osebje se trudi razumeti proces dojemanja in soočanja v času napredovale bolezni ter vpliv stanovalčevega zdravstvenega stanja na družino. Upanje težko bolnega stanovalca je potrebno redefinirati v realne cilje zanj in za njegovo družino.

V paliativno oskrbo v domu se v skladu z željami stanovalcev in svojcev aktivno vključevali tudi drugi strokovni delavci in drugi delavci doma, domska zdravnica, psihiatrinja in duhovnik.

2. NAMEN IN OSNOVNI CILJI PROGRAMA

Namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost življenja stanovalcem in njihovim bližnjim s preventivnimi ukrepi in lajšanjem trpljenja tako, da ga zgodaj prepoznamo, ustrezno ocenimo in obravnavamo. Pri tem trpljenje ni omejeno le na bolečino, temveč zajema tudi druge telesne, psihološke, socialne ter duhovne stiske in težave. PO zagotavlja spoštovanje veljavnih etičnih in pravnih norm: človekove pravice, pravice pacientov in umirajočih.

Namen paliativne oskrbe je, da stanovalcem skušamo v največji možni meri lajšati bolečine in ostale moteče simptome, skrbimo za njihove duševne in duhovne potrebe ter potrebe njihovih svojcev.

Umirajočim stanovalcem pomagamo živeti čim bolj kakovostno (po njihovih zmogljivostih) in, kolikor je mogoče, aktivno do smrti.

Cilji paliativne oskrbe v Domu sv. Lenarta so:

  • obravnavati stanovalca in njegove svojce kot enakovredne partnerje, ki soodločajo o načinu in poteku oskrbe in zdravljenja,
  • informirati stanovalca in njegove svojce o naravi in poteku bolezni ter posledicah zdravljenja glede na njihove želje in sposobnosti,
  • poučiti stanovalca in njegove svojce, kako spoznati in obvladovati spremljajoče simptome bolezni in zdravljenja,
  • zagotoviti stanovalcu optimalno paliativno oskrbo.

3. CILJNA SKUPINA

Pomoč v času umiranja nudimo stanovalcu in njegovi družini. Namestitev v sobo za paliativno oskrbo omogočamo stanovalcem, ki bivajo v dvoposteljni sobi.

4. POGOJI ZA VKLJUČITEV STANOVALCEV V PROGRAM

V program, zlasti za premestitev v sobo za paliativno oskrbo, se lahko vključi vsak stanovalec skupaj s svojci, ki izrazi voljo za to oz. jo v njegovem imenu izrazijo svojci.

5. PROSTORSKA UREDITEV PALIATIVNE SOBE

Vizualno lepo urejena soba v izmeri 23m2 je tipsko opremljena in v skladu s predpisanim standardom. V sobi je nameščena električna bolniška postelja, omara, regal, mizica in dva stola. Soba ima lastno kopalnico, možnost CATV, telefonskega in internetnega priključka. Za namen počitka svojca je nameščena tudi sedežna garnitura.

6. METODE IN NAČINI DELA

Pri implementaciji in realizaciji programa uporabljamo sledeče metode socialnega dela:

  • svetovanje in pogovarjanje (razumevanje življenjske situacije, nasveti)
  • individualno načrtovanje
  • ocenjevanje potreb, tveganj, resursov in funkcionalnih sposobnosti
  • (laično) zagovorništvo
  • dokumentiranje

7. VKLJUČENOST IN DELOVANJE PROSTOVOLJCEV V PROGRAMU

Po dogovoru se v pomoč vključijo tudi prostovoljci iz OO Hospic-a iz Maribora ter drugi prostovoljci.

8. PRAVICE UPORABNIKOV IN MOŽNOSTI PRITOŽBE

Uporabniki lahko uveljavljajo svoje pravice in se poslužijo možnosti pritožbe v skladu z veljavno zakonodajo na področju socialnega varstva ter v skladu z internimi akti.

9. INFORMACIJE

Violeta Pečar, dipl. m.s., vodja zdravstveno-negovalne službe

violeta.pecar@domlenart.si

059 221 115 ali 051 600 542

mag. Apolonija Šporin, univ. dipl. soc. del. strokovni vodja

polona.sporin@domlenart.si

059 221 103 ali 051 600 541