Pogovorne skupine

1. PREDSTAVITEV PROGRAMA

Temeljna dejavnost v skupini je pogovor. Pogovorno temo običajno izbiramo skupaj. Članom skupine je tema znana, domača, o njej morajo imeti življenjsko izkušnjo ali jih zanima. To pomeni, da izbiramo takšne teme pogovora, ki člane medsebojno povezujejo, teme, ki nas nasmejejo, osrečijo. Pogovorne teme o katerih se pogovarjamo lahko razdelimo na tri vsebinske sklope:

 • ljudske šege, običaji in praznovanja
 • svet, ljudje in zanimivosti
 • moje življenje – teme iz osebnih biografij, osebne bivanjske teme in teme o sprotnem osebnem doživljanju dogajanja v skupini.

V pogovoru sodelujejo vsi člani skupine in posredujejo svojo lastno življenjsko izkušnjo. Člana, ki izrazi svoje občutke, stališča in mnenja; se ne moralizira, ne poučuje in ne kritizira. V skupini velja zaupnost, kar je bilo v skupini izrečeno, se varuje.

Stanovalci se skozi pogovor medsebojno spoznavajo ter na tak način krepijo svoje socialne stike v Domu. S pomočjo skupine aktivno preživljajo svoj prosti čas, obenem pa jim skupina nudi prostor, kjer jih nekdo posluša oziroma prostor kjer lahko izpostavijo kakšen osebni problem oz. problem, ki se tiče domskega okolja. Obenem pa s pomočjo skupine urijo svoje kognitivne sposobnosti (razmišljanje, govor), spretnosti, sposobnosti, usmerjamo pozornost in krepimo koncentracijo.

V skupini poteka proces zadovoljevanja nematerialnih potreb po:

 • temeljnem medčloveškem odnosu,
 • doživljanju smisla starosti in
 • povezanosti vseh treh generacij.

Skupina neguje kulturo poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogovor.

Voditelj skupine lahko popestri dogajanje s socialnimi igrami in aktivnostmi, ki so vezane na letni čas, pripravo na praznike in drugo.

2. NAMEN IN OSNOVNI CILJI PROGRAMA

Namen in osnovni cilji programa so:

 • reševanje problema osamljenosti ljudi,
 • zmanjševanje socialne stiske,
 • razvijanje samopomoči, solidarnosti in medsebojne pomoči,
 • utrjevanje in širjenje socialne mreže,
 • ohranjanje psihofizične aktivnosti in ohranjanje kognitivnih sposobnosti (spomin, koncentracija)
 • spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in solidarnosti,
 • povezovanje z nevladnim sektorjem,
 • omogoča prepletanje profesionalnega in prostovoljnega dela,

3. CILJNA SKUPINA

Pogovorna skupina je skupina naključno zbranih posameznikov, z namenom postati prijateljska skupina, ki se srečujejo redno enkrat tedensko po eno uro do eno uro in pol.

4. POGOJI ZA VKLJUČITEV STANOVALCEV V PROGRAM

V skupino se lahko vključi vsak stanovalec, ki to želi. V kolikor je več interesentov, kot je razpoložljivih mest v skupini, se formira nova skupina.

5. METODE IN NAČINI DELA

V programu se uporabljata sledeči metodi socialnega dela:

 • metoda dela s skupino in
 • socialno kulturno delo.

7. VKLJUČENOST IN DELOVANJE PROSTOVOLJCEV V PROGRAMU

Po dogovoru se v pomoč vključijo tudi prostovoljci z ustreznim znanjem o delu s skupino in poznavanjem področja.

8. PRAVICE UPORABNIKOV IN MOŽNOSTI PRITOŽBE

Uporabniki lahko uveljavljajo svoje pravice in se poslužijo možnosti pritožbe v skladu z veljavno zakonodajo na področju socialnega varstva ter v skladu z internimi akti.

9. INFORMACIJE

mag. Apolonija Šporin, univ. dipl. soc. del. strokovni vodja
polona.sporin@domlenart.si
059 221 103 ali 051 600 541