Skupina za samopomoč

1. KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMA

Skupina za samopomoč je skupina, ki deluje po principu prostovoljstva in se srečuje redno, skozi daljše časovno obdobje. Njeni člani so posamezniki, ki se v zasebnem življenju morda še niso videli, a so kljub temu na nek način povezani. Pestijo jih enake ali podobne stiske in soočajo se z enakimi oziroma podobnimi težavami, ki jih pestijo ob bolezni njihovega dragega svojca. Člane skupine za samopomoč povezuje skupna izkušnja – imajo svojca z demenco.

Skupina za samopomoč se bo srečevala enkrat mesečno, predvidoma vsako tretjo soboto v mesecu ob 10. uri v prostorih delovne terapije ali na oddelku.

2. OSNOVNI CILJI PROGRAMA

 • izboljšati poznavanje in razumevanje demence pri družinskih članih stanovalcev
 • seznaniti svojce z vedenjskimi in čustvenimi spremembami, ki se pojavijo pri ljudeh, ki zbolijo za demenco
 • pomoč pri prepoznavanju potreb stanovalcev, ki so zboleli za demenco
 • svojcem pomagati pri premagovanju življenjske situacije in stiske v kateri so se znašli, ko so njihovi sorodniki zboleli za demenco,
 • nuditi podporo pri reševanju osebnih stisk, pomagati pri predelovanju občutkov krivde, sramu in pomagati zmanjševati občutek nemoči
 • privesti jih do spoznanja, da za demenco niso zboleli le njihovi sorodniki temveč se s to življenjsko preizkušnjo srečujejo in soočajo tudi v drugih družinah; spoznanje da niso sami,
 • spodbujati svojce k ohranjanju medsebojnih odnosov s stanovalci. Starostnik, zlasti starostnik z demenco tudi po odhodu v institucijo potrebuje svojo družino in emocionalno podporo svojcev
 • izboljšati in dvigniti kakovost življenja v njihovih družinah
 • pokazati, da demenca prinaša tudi pozitivna čustva in izkušnje

3. CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina naše skupine za samopomoč so vsi tisti, ki so v življenju stanovalcev z demenco bili in so še vedno pomembni. V skupino so vključeni njihovi otroci, vnuki, bratje, sestre, skrbniki in druge zanje pomembne osebe.

Vodje skupine je socialna delavka a, ker si v Domu sv. Lenarta prizadevamo za kakovostno delo z ljudmi upoštevamo princip timskega dela. Zato so v vodenje skupine vključene tudi druge strokovne vodje Doma sv. Lenarta.

4. VKLJUČENOST UPORABNIKOV V PROGRAMU

 • člani skupine so na srečanje pisno povabljeni s strani vodje skupine, ki je socialna delavka. Socialna delavka povabi svojce vseh stanovalcev.
 • v skupino so vključeni bližnji sorodniki in skrbniki za poseben primer,
 • v skupino se vsak posameznik vključi prostovoljno,
 • vsakega posameznega srečanja se člani udeležijo po lastni želji.

5. METODE IN NAČINI DELA

V programu se uporabljata sledeči metodi socialnega dela:

 • metoda dela s skupino in
 • socialno kulturno delo.

6. PRAVICE UPORABNIKOV IN MOŽNOSTI PRITOŽBE

Uporabniki lahko uveljavljajo svoje pravice in se poslužijo možnosti pritožbe v skladu z veljavno zakonodajo na področju socialnega varstva ter v skladu z internimi akti.

7. INFORMACIJE

mag. Apolonija Šporin, univ. dipl. soc. del. strokovni vodja

polona.sporin@domlenart.si

059 221 103 ali 051 600 541